Školní psycholog

Mgr. Halka Prášilová, Ph.D.
Mgr. Halka Prášilová, Ph.D.

Školní psycholog je k dispozici žákům i pracovníkům v rámci svých konzultačních hodin, nebo elektronicky.

Pracovna M77, přízemí vlevo
Telefon 585 200 288
Mobil 774 812 218
E-mail halka.prasilova@seznam.cz

Konzultační hodiny středa 13.30 - 15.30 (nebo kdykoliv elektronicky)