Kontakt

ředitelství a sekretariát
Kontakt

Střední odborná škola
obchodu a služeb,
Štursova 14
779 00 Olomouc

IZO

000 577 448

005 77 448

Datová schránka

q6shmn2

Úřední hodiny pro veřejnost

po - čt:8:00 - 15:00
pá:8:00 - 14:00

Telefon

585 200 211ústředna
585 200 212ředitel školy
585 200 213ekonomka školy
585 200 214zástupce řed. pro teoretické vyuč.
585 200 215zástupce řed. pro teoretické vyuč.
585 200 216zástupce ředitele pro praktické vyuč.
585 200 220ekonomické oddělení
585 200 221školní jídelna
585 200 225vedoucí učitelé odbor. výcviku
585 200 226vedoucí učitelé odbor. výcviku
585 200 230asistentka ředitele školy

Fax

585 228 634

E-mail

sekretariat@stursovka.cz

Zřizovací listina

zřizovací lístina školské rady (PDF)